PRIVACYVERKLARING VAN SENZU

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SENZU verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van SENZU, of om een andere reden persoonsgegevens aan SENZU verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
SENZU, Hillewerfweg 10, 4421 PH Kapelle, 06-34374408, KvK: 60304014
De onderneming is bereikbaar via info@senzu.nl en 06-34374408

2. Welke gegevens verwerkt SENZU en voor welk doel
2.1      De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
          a) voor- en achternaam
          b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
          c) telefoonnummer,  e-mailadres,

2.2      SENZU verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

          a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
          b en c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van SENZU;

 

E-mail berichtgeving:

SENZU gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van SENZU.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

  1. Bewaartermijnen

SENZU verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SENZU passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt SENZU gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van SENZU kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen SENZU zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop SENZU je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  SENZU via  info@SenzU.nl of 06-34374408

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

 

Over SenzU

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om alle nieuwe behandelingen te ontvangen en gebruik te maken van speciale acties en kortingen!